Školní jídelna Dolní Dunajovice

Školní jídelna Dolní Dunajovice

Adresa: Lípová 392

Telefon: 519517281

Školní jídelna je umístěna v budově společně se školní družinou a stravuje se zde celkem 164 strávníků, z toho 43 dětí v MŠ, 83 žáků ZŠ, 24 zaměstnanců a 14 cizích strávníků.

Obědy se vydávají od 11.30 do 13.45.

Ve školní jídelně pracují 3 zaměstnankyně:
vedoucí ŠJ : Jana Snášelová
kuchařky : Ivanka Juránová a Alena Studýnková

Ceny obědů:

Žáci 1. - 4. třídy 18 Kč
Žáci 5. - 9. třídy 20 Kč
Dospělí zaměstnanci 25 Kč
Cizí strávníci 52 Kč

Žáci se odhlašují ze stravování den předem, pokud to z nějakých důvodů nelze, odnesou si oběd první den domů.
Úhrada stravného se provádí přes účet.Kdo by měl zájem o stravování ve školní jídelně.musí si vyřídit:
- svolení k inkasu u peněžního ústavu ( KB,Poštovní spořitelna,Česká spořitelna)
- nahlášení čísla účtu ve ŠJ
- č.ůčtu ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice: 86-1834760297/0100 V případě,že není možnost inkasa,může i v hotovosti.


Vytvořil: Luboš Trčka nahoru