Historie základní školy

Současná budova školy pochází z roku 1894, historie je však dochována pouze od roku 1945:

Ředitelé školy v Dolních Dunajovicích

Obecná (národní) škola
1. Karel  BOHUSLAV
1945 - 1946
2.Miroslav KLÍMA
1946 - 1953
Měšťanská (střední) škola
1. Stanislav ZOUNEK
1945 - 1950
2. Zdeněk PAVELKA
1950 - 1951
3. Jiří  HAVRÁNEK
1951 - 1953
Od roku 1953 jedno vedení - Osmiletá střední škola
Devítiletá střední škola
Základní devítiletá škola
Základní škola
4. Jiří  HAVRÁNEK
1953 - 1960
5. Oldřich JEŘÁBEK
1960 - 1974
6. Alois  VÁLKA
1974 - 1985
7. Bohumil ZOUHAR
1985 - 1990
8. Filip HRON
1990 - 2001
9. Miroslav IVANIŠ
2001 - xxxx

 

PEDAGOGOVÉ

1. Bohuslav  Karel 45 - 46
2. Bohuslavová  Albína 45 - 64
3. Špaček František 45 - 46
4. Entlerová Věra 46 - 47
5. Štefáčková Marie 46 - 47
6. Jelínek  Michal 45 - 50
7. Zounek  Stanislav 45  - 50
8. Jeřábek  Oldřich 45 - 75
9. Koroptvičková  Marie 45 - 47
10. Kunzová  Karla 45 - 64
11. Juříková Libuše 46 - 51
12. Korabečná Sylvie 46 - 49
13. Lednej  Ivan 46 - 47
14. Klíma  Miroslav 46 - 53 
15. Damborská Marie 46 - 50
16. Rampula  Jan 47 - 82
17. Gottwaldová Jarmila 47 - 48
18. Skřivánek Karel 47 - 55
19. Hrazdilová věra 47 - 49
20. Plachý  František 47 - 50
21. Ševčíková  Emílie 48 - 49
22. Günterová Věra 48 - 51
23. Koubková Květoslava 49 - 50
24. Jelínková Květoslava 49 - 50
25. Dejenčenko Denejko 49 - 50
26. Mázlová Božena 50 - 56
27. Hubner  Ladislav 50 - 51
28. Šťáva  Vilém 50 - 51
29. Pavelka Zdeněk 50 - 51
30. Dvořáková  Marie 50 - 51
31. Vaněk  Karel 50 - 51
32. Hrubanová Alena 51 - 52
33. Havránek  Jiří 51 - 60
34. Hrazdíra  Čestmír 51 - 52
35. Ryšavá Blahomíra 51 - 57
36. Janderka  Bohuslav 51 - 52
37. Veselá  Milada 51 - 54
38. Morávek  Milan 51 - 52
39. Bravenec  Emil 51 - 52
40. Zábranská Milada 52 - 57
41. Hajná  Milada 52 - 60
42. Zelníček  Karel 52 - 56
43. Sušická  Dagmar 52 - 53
44. Havlíčková  Marie 53 - 56
45. Hladíková  Marie 53 - 56
46. Pavlů  Marie 53 - 54
47. Koutná  Marta 53 - 55 
48. Peňáz  Karel 53 - 58
49. Válka  Alois 53 - 85
50. Mrázková  Antonie 54 - 55
51. Tomková  Vlasta 54 - 55
52. Hronová  Marie 55 - 57
53. Motyčka  Milan 54 - 58
54. Kloboučníková  Naděžda 54 - 56
55. Ekel  František 54 - 56
56. Válková Dana 55 - 64
57. Haumerová  Zdenka 54 - 58
58. Krejčí  Antonie 55 - 65
59. Slimáčková Alena 56 - 62
60. Procházka  Vladimír 56 - 58
61. Dufek  Zdeněk 56 - 58
62. Škápíková  Julie 57 - 58
63. Šón  Josef 58 - 60
64. Gajdošová  Jiřina 58
65. Vrbková  Marta 57 - 68
66. Vrbka  Svatopluk 57 - 62
67. Půlpytlová  Drahomíra 57 - 59
68. Brablec  Libor 57 - 60
69. Švrčková  Františka 58 - 61
70. Denemarková  Jarmila 58 - 60 
71. Čechová   Františka 58 - 61
72. Svoboda  František 58 - 61
73. Rutar  Vladimír 58 - 59
74. Mazánková  Maria 58 - 63
75. Brož  Josef 58 - 60
76. Rampula  Vlastimil 58 - 66
77. Hron  Filip 58 -06
78. Trnková  Milena 58 - 59
79. Vrbová  Soňa 59 - 60
80. Koutná Viktorie 58 - 63
81. Macková  Vlasta 59 - 60
82. Suchomelová Alena 59 - 67
83. Valová  Božena 59 - 60
84. Šmedek  Rostislav 60 - 61
85. Bohrnová  Věra 60 - 61
86. Vejtasová  Ivana 60 - 65
87. Homola  František 60 - 66
88. Šipkovská Ludmila 60 - 61
89. Grmolcová  Ludmila 61 - 99
90. Široká  Alena 61 - 64
91. Mášová  Karla 61 - 62
92. Šnepfenberková  Libuše 61 - 62
93. Straková  Božena 61 - 97
94. Kočišová  Jitka 61 - 64
95. Křížová  Jitka 61 - 63
96. Krajčová  Jarmila 61 - 64
97. Kopřivová  Viola 61 - 62
98. Bičanová  Libuše 62 - 92
99. Omastová  Jarmila 62 - 65
100. Boudná  Milada 62 - 76
101. Chmelíková  Jana 63 - 64
102. Černá  Alena 63 - 70
103. Labaj  František 63 - 69
104. Kozumplíková  Ivana 63 - 64
105. Tichý  Michal 64 - 65
106. Křivánková  Božena 65 - 72
107. Jursová  Ludmila 65 - 70
108. Červinková  Marie 65 - 66
109. Sedmidubská  Hana 65 - 04
110. Leitl  Miroslav 65 - 66
111. Zounek Jan 65 - 66
112. Křístková  Marie 66 - 67
113. Klusáková  Jarmila 66 - 67
114. Kytnerová Eva 66 - 68
115. Dolejší  Věra 66 - 67
116. Lukáčová  Květoslava 66 - 68
117. Vyskočilová  Libuše 67 - 68
118. Třečková  Anežka 67 - 68 
119. Koudelová  Vlasta 67 - 68
120. Matysková  Milica 67 - 68
121. Karamanisová  Zuzana 67 - 68
122. Zouhar  Bohumil 68 -06
123. Zouharová  Libuše 68 -08
124. Černošková  Marie 68 - 69
125. Šeblová  Libuše 68 - 69
126. Jura  Rudolf 69 - 70
127. Ondřík Josef 69 - 70
128. Brázda  Vlastimil 69 - 72
129. Dusíková  Alžběta 69 - 80
130. Jílek  Jaroslav 69 - 72
131. Hortová   Hana 69 - 72
132. Vykoukalová  Aurelie 69 - 72
133. Štosová  Jiřina 69 - 70
134. Lačíková  Miroslava 70 - 99
135. Lačík  Stanislav 70 - 97
136. Krůželová  Vanda 70 - 72
137. Běláková  Věra 70 - 71
138. Havelka  Bohumil 71 - 72
139. Slavíková  Marie 71 - 72
140. Mádlová  Hana 72 - 74
141. Vala  Zdeněk 72 - 74
142. Omachlíková  Danuše 73 - 74
143. Čechová  Olga 73 - 76
144. Oulehla  Jindřich 74 - 75
145. Pípalová  Stanislava 74 - 75
146. Březinová  Danuše 74 - 75
147. Páleník  Ivan 74 - 78
148. Peřinová  Leona 75 - 87
149. Skřivánková  Ivana 75 - 77
150. Strnad  Jiří 75 - 78
151. Svoboda  Martin 76 - 77
152. Stopková  Věra 76 - 77
153. Vágner  Jan 76 - 77
154. Mgr. Ivaniš  Miroslav 77 - 
155. Mgr. Maniš  Miroslav 78 - 80
156. Dudová  Jarmila 78 - 80
157. Mgr. Šlosarová  Sylva 79 - 
158. Hromadová  Jaroslava 80 - 83
159. Veselý  Miroslav 81 - 83
160. Šebelová  Jarmila 81 - 03
161. Fojtíková  Jana 81 - 93
162. Gutjelková  Olga 81 - 82
163. Mathová  Eva 81 - 82
164. Mgr. Foukalová  Zoja 82 - 
165. Lásková  Iveta 83 - 86
166. Dobiášová  Jitka 83 - 84
167. Limberková  Irena 83 - 84
168. Slavík  Zdeněk 83 - 86
169. Floriánová  Ivana 84 - 85
170. Šubová  Iva 84 - 85
171. Liebal  Jan 84 - 85
172. Fišerová  Zdena 84 - 85
173. Hlavenková  Jiřina 84 - 85
174. Sýkorová  Zdena 84 - 85
175. Mgr. Bravencová  Alexandra 85 - 
176. Fialová  Milena 85 - 86
177. Mgr. Hasníková  Daniela 85 - 03
178. Kabelová  Michaela 85 - 86
179. Pouzarová  Romana 85 - 86
180. Svobodová  Ludmila 86 - 88
181. Dundálková  Zdena 86 - 88
182. Štvrtecká  Helena 86 - 87
183. Jurdičová  Milada 86 - 87
184. Straková  Hana 86 - 87
185. Vařáková  Naděžda 88 - 90
186. Mgr. Milošová  Jana 87 - 89
187. Ing. Kašpárková  Marta 87 - 94
188. Mgr. Machainová  Libuše 87 - 
189. Konečná  Vlastimila 87 - 88
190. Cetkovská  Marie 87 - 98
191. Šárková  Ivana 89 - 95
192. Libigerová  Bohuslava 89 - 90
193. Mgr. Osičková  Jana 90 - 01, 02-
194. Mgr. Štanclová  Hana 90 - 
195. Spilková  Jarmila 90 - 92
196. Mgr. Valeriánová  Šárka 91 - 
197. Mgr. Trčková  Bronislava 91 - 
198. Mgr. Kašparová  Ladislava 94 - 04
199. Ing. Čapková  Bronislava 95 - 
200. Holcová  Simona 95 - 98
201. Gilová  Lenka 99 -
202. Strmisková  Anna 99 -05
203. Frydrych  Miroslav 99 -01
204. Závodná  Magdalena 00 - 02
205. Kovárníková  Anna 01 - 02
206. Mgr. Šťastná  Blanka 01 -06
207. Rösnerová  Jarmila 01 -06
208. Burešová  Sylva 04 -
209. Khunová  Dagmar 05 - 
210. Mgr. Malík  Jan 05 - 
211. Feráková  Jarmila 05 - 07 
212. Zouharová  Věra 06 - 
213. Buchtová  Simona 06 - 
214. Mgr.Holbová  Barbora 06 - 
215.Kopřivová  Ladislava 06 - 08 
216.Gomola  Miroslav 07 - 07 
217.Závodyová  Michaela 09 -  

 

Menu

 • Úvodní stránka
 • Aktuality
 • Historie
 • Školní družina
 • Školní jídelna
 • Mateřská škola
 • SRPŠ
 • Rada školy
 • Fotogalerie
 • Obec Dolní Dunajovice

 • Vytvořil: Luboš Trčka nahoru